Limfocyty ( liczba limfocytów, LYMPH#, %LYMPH)

wyniki badań

Wartości referencyjne:

Wiek                            Wartość średnia            Zakres                        % leukocytów

12 miesięcy              7.0 x 109/l                   4.0 – 10.5 x 109/l      61

4 lata                      4.5 x 109/l                   2.0 – 8.0 x 109/l       50

6 lat                        3.5 x 109/l                   1.5 – 7.0 x 109/l       42

10 lat                      3.1 x 109/l                   1.5 – 6.5 x 109/l       38

21 lat                      2.5 x 109/l                   1.0 – 4.8 x 109/l       34

dorośli                     2.5 x 109/l                   1.0 – 4.5 x 109/l       34

 

Materiał biologiczny: Krew żylna pobrana na EDTA, rozmaz krwi obwodowej.

Limfocyty są heterogenną populacją komórek. Ich główną funkcją jest rozpoznawanie antygenu i udział w odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej ustroju. Limfocyty T i limfocyty B współdziałają ze sobą i z innymi komórkami ustroju. Limfocyty T mają funkcje regulatorowe i efektorowe. Limfocyty B różnicują się do komórek plazmatycznych, które w odpowiedzi na stymulację przez obce antygeny wydzielają immunoglobuliny.

W wyniku prawidłowej odpowiedzi na stymulację antygenową obserwuje się proliferację limfocytów i pojawienie się reaktywnych (aktywowanych) limfocytów. Określenie limfocytoza odnosi się do bezwzględnego wzrostu liczby limfocytów powyżej 4.0 x 109/l u dorosłych, 9.0 x 109/l u niemowląt i młodszych dzieci i 8.0 x 109/l u dzieci starszych. Względna limfocytoza odnosi się do podwyższonego odsetka krążących limfocytów.

 

Zaburzenia:

Wzrost bezwzględnej liczby limfocytów:

 • limfocytozy reaktywne z prawidłowymi limfocytami

   zakażenia wirusowe

   ostra limfocytoza zakaźna

   krztusiec

 • limfocytozy reaktywne z obecnością limfocytów reaktywnych

   zakażenia wirusowe

   mononukleoza zakaźna

   ostre wirusowe zapalenie wątroby

   infekcje wirusem cytomegalii

 • choroby rozrostowe układu limfatycznego:

   chłoniaki

   przewlekła białaczka limfatyczna

   szpiczak mnogi

   makroglobulinemia Waldenströma

 • odczyny poprzetoczeniowe i polekowe

 

Stany chorobowe ze względną limfocytozą (wzrost odsetka limfocytów) i obecnymi limfocytami reaktywnymi:

 • toksoplazmoza

 • choroby wirusowe

   odra

   świnka

   ospa wietrzna

   różyczka

   wirusowe zapalenie płuc

 • choroby immunologiczne

 • zakażenia niewirusowe

   gruźlica

   kiła

   malaria

   dur brzuszny

   bruceloza

   błonica

Względna limfocytoza bez limfocytów reaktywnych obserwowana jest w :

 • neutropenii

Spadek bezwzględnej liczby limfocytów poniżej 1.0 x 109/l:

 • pancytopenia

 • stosowanie kortykosteroidów

 • ciężkie zakażenia wirusowe

 • zaawansowana choroba nowotworowa

 • wtórne defekty odpornościowe

 • wrodzone defekty odpornościowe

 • niewydolność nerek i krążenia